حوادث رکنا: زمین لرزه ای به قدرت 4/2 ریشتر نورآباد لرستان را لرزاند.