یک مقام مسئول اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: سقف هیچ مسکن مهری در ز له فرو نریخت.