نشریه گاردین تصاویری از مناطق ز له زده ایران و عراق را در گزارشی منتشر کرده که در زیر مشاهده می کنید. بر اساس آ ین آمار این ز له در ایران تاکنون ۴۳۰ کشته...