شفقنا- راه، مسکن و شهرسازی در پی وقوع ز له در کرمانشاه، دستور تحقیق درباره آسیب دیدگی ساختمان های جدیدالاحداث و به ویژه ساختمان های مسکن مهر را صادر کرد. در متن نامه عباس ی، راه، مسکن و شهرسازی آمده است: «جناب آقای شکرچی زاده رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با سلام، نظر به […]