معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در سفر خود به مسکو با با لاورنتیف ویژه پوتین و فومین دیدار کرد.