اپل در سال 2018 سه گوشی می سازد که دوگوشی مجهز به نمایشگر اولد و یک گوشی ارزان قیمت مجهز به ال سی دی تمام صفحه خواهد بود.