وزارت خزانه داری شرایط ارسال پول، کالا و دیگر کمک های انسان دوستانه به ایران برای کمک به ز له زدگان استان کرمانشاه را اعلام کرد.