تیم ملی آرژانتین در نبود لیونل مسی با ارایه یک بازی بسیار ضعیف و به دور از انتظار مقابل نیجریه ش ت سنگینی را تجربه د.