دقایقی پیش زمین لرزه ای به قدرت ۳.۳ ریشتر در شهرستان ایذه به وقوع پیوست.