شرکت سازنده عروسک های باربی برای نخستین بار عروسکی محجبه را روانه بازار کرد.