وزارت امنیت داخلی در مورد حملات سایبری که می گوید با حمایت ت کره شمالی انجام می شود هشدار تکنیکی صادر کرد.