گفته می شود که جنگنده های نیروی هوایی ترکیه برای نشان دادن قدرت خود و آمادگی برای شرکت در یک رزمایش در آستانه ج شمال قبرس( قبرس شمالی) اقدام به نقض حریم هوایی قبرس کرده است.