یک متخصص مغز و اعصاب از کالج سلطنتی پزشکان انگلستان درباره برع بستن ساعت و یا مسواک زدن با دست مخالف برای تقویت مغز توضیحاتی ارائه کرد.