مسکو - ایرنا - در ماه های اخیر با تلاش ایران و روسیه دو قدرت مهم بین المللی سرانجام پس از سال ها حملات تروریست های مورد حمایت غربی-عربی روی آرامش دیده و مناطق مختلف این کشور شاهد صلحی بود که مردم…