ساعاتی پیش با دستور دادستان آبادغرب پیمانکار بیمارستان جدید آبادغرب که در اثر ز له ت یب شده است بازداشت شد.