مدیرکل کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری گفت: هم زمان با هفته کتاب باشگاه کتابخوانی در کانون پرورش فکری فارسان راه اندازی شد.