فرمانده نیروی انتظامی داراب از دستگیری ۴۵ متهم جرم های مختلف در آن شهرستان خبرداد.