مهاجم پرسپولیس در پایان بازی دوستانه تیمش از کوره در رفت.