در هفته هفتم رقابت های فوتبال لیگ برتر جوانان کشور، مس کرمان در خانه، مقابل ذوب آهن اصفهان مغلوب شد.