استاندار گلستان گفت: پیگیری لازم تا رفع مشکلات مردم باید الویت سامانه سامد باشد.