فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از توقیف کامیون حامل ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.