وزارت خارجه روسیه به اظهارات ضد روسی نخست انگلیس علیه مسکو پاسخ داد.