فرمانده نیروی انتظامی فسا از دستگیری اعضای باند ان کابل های برق در آن شهرستان خبر داد.