فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف محموله پارچه های قاچاق در ایستگاه بازرسی شهید نوری این شهرستان خبر داد.