تصاویر صفحه نخست رو مه های بوشهر چهارشنبه ۲۴ آبان را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.