مدیرکل دفتر امور رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: پیش نویس سند راهبردی کاهش طلاق سازمان بهزیستی در دست تدوین است که تا پایان سال جاری تکمیل و رونمایی می شود.